Doprava v České republice je hodnocena z několika úhlů pohledů, z pohledu bezpečnosti, přes pohled komunikace, až po lidského činitele. Jedním z těchto pohledů jsou také ekonomické následky dopravy. Právě v důsledku nehodovosti stát i společnost přichází o velký obnos peněz, materiálu a dokonce i lidí. Celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod v ČR v roce 2020 se vyšplhaly na cca 79,7 miliard Kč.

Problematikou hodnocení negativních socioekonomických důsledků způsobených dopravou se zabývá Centrum dopravního výzkumu (v.v.i.). Česká republika si klade za cíl minimalizovat zranění a snížit úmrtnost způsobenou dopravními nehodami. K většímu bezpečí na silnicích můžete přispívat ale i vy a to tím, že budete děti učit bezpečnosti v dopravě už od útlého dětství.

Metoda výpočtu a nákladové položky

Do roku 2019 používala ČR pro výpočet metodu, která s sebou nesla řadu nepřesností. Proto došlo k její revizi a dnes je již harmonizována s metodickými postupy standardně používanými v zahraničí.

Nákladové položky vstupující do kalkulace celkových ztrát se dělí na:

 • Ztráty z osobních následků
  • zdravotní náklady (zdravotní péče)
  • ztráta produktivity (ztráta na produkci a frikční náklady)
  • lidské ztráty (bolestné, smutek, ztráta kvality života, ztracené roky života)
  • další náklady (pohřebné)
  • sociální výdaje (nemocenská, důchody)
 • Ztráty z dopravních nehod
  • hmotné škody (vozidla, infrastruktura, soukromý majetek)
  • administrativní náklady (hasiči, policie, právní soudy, administrativní náklady pojišťoven)
  • další náklady (kongesce)

Socioekonomické ztráty z dopravních nehod za rok 2020 v číslech

Nutno podotknout, že bezpečnost v dopravě se netýká pouze řidičů motorových vozidel. Pozornost svému chování by měli věnovat i cyklisté a chodci. Především pak za snížené viditelnosti by měli zvýšit svou viditelnou vzdálenost pomocí reflexních pásek, oblečení a jiných reflexních prvků. Protože i jejich životy jsou v sázce.

V roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 94 794 dopravních nehod. Při těchto nehodách došlo k:

 • úmrtí 517 osob
 • 1 761 těžkým zraněním
 • 20 870 lehkým zraněním

Tyto údaje zahrnují všechny události, které nastaly do 30 dnů po nehodě.

Dále pak lze dělit nehody podle závažnosti. Těch v roce 2020 bylo:

 • 470 nehod s usmrcením
 • 1 531 nehod s těžkým zraněním
 • 16 418 nehod s lehkým zraněním
 • 76 375 nehod pouze s materiální škodou

Vždy se jedná o nejtěžší důsledek. Tedy například v případě nehody s těžkým zraněním se jedná o nehodu, kdy došlo k těžkému zranění, ale nedošlo k úmrtí.

Celkové jednotkové ztráty z osobních následků v roce 2020 činily:

 • úmrtí = 35 021 000 Kč
 • těžká zranění = 5 800 000 Kč
 • lehká zranění = 362 600 Kč

Je tedy patrné, že největší náklady se připisují osobám usmrceným a celkem dosáhly výšky cca 18,1 miliard Kč.

Celkové jednotkové ztráty z dopravních nehod v roce 2020 činily:

 • nehody s usmrcením = 1 466 900 Kč
 • nehody s těžkým zraněním = 928 600 Kč
 • nehody s lehkým zraněním = 603 300 Kč
 • nehody s hmotnou škodou = 514 800 Kč

V tomto případě byly největší jednotkové náklady opět u nehod s usmrcením. Celkové nejvyšší ztráty byly ovšem s ohledem na počet nehod u nehod pouze s hmotnou škodou, jejichž hodnota činila celkem cca 31,75 miliard Kč.

Celkové socioekonomické ztráty z dopravních nehod v roce 2020 tedy činily 79,66 miliard Kč.

Je také nutné uvědomit si, že tyto ztráty mají vliv i na budoucí rozpočet. Je tedy víc než žádoucí zvyšovat bezpečnost v dopravě, zavádět nová bezpečnostní opatření, ať už na pomoc bezpečnosti chodců v silničním provozu, či na snížení nehodovosti obecně.

Závěr

Dopravní nehody mohou mít spousty následků. Těmi nejhoršími jsou samozřejmě ztráta blízké osoby nebo zhoršení kvality života. Taková neopatrná jízda ale může sáhnout i do peněženky a to nejen té naší, ale má vliv i na celkový rozpočet ČR.

Dbejte tedy na bezpečnost a za volantem obzvlášť. Starejte se o dobrý technický stav vozidla, správně fungující brzdy, kvalitní osvětlení auta atd. Udělejte vše proto, abyste při jízdě neohrozili sebe, ani nikoho dalšího.

Klára Kohoutová, PoctiveSEO.cz