Manažerská agilita je pojem, který se v posledních letech skloňuje ve všech pádech. Potřeba manažerské agility se týká i těch nejmenších podniků v rozličných oblastech činnosti. Manažerská agilita je pružným způsobem řízení. Agilní podniky jsou schopny neustále inovovat, flexibilně reagovat na potřeby trhu a být o krok napřed před konkurencí. Co přesně znamená pojem manažerská agilita? Jaké přináší výhody?

Manažerská agilita, strategie moderního řízení

Samotný pojem agilita, bez propojení na teorii managementu, znamená čilost, ohebnost, obratnost. Pružné fungování a rychlé činy. Vést podnik agilně vyžaduje organizaci bez strnulých zažitých řídících struktur. Především změny a inovace musejí být zaváděny okamžitě.

Jakýkoliv podnět od zákazníků nebo při mapování konkurence musí být okamžitě implementován. Ne za půl roku, ne za měsíc. Dnes. To znamená, že obchodní zástupci a jejich připomínky bývají hybnou silou změn.

Manažerská agilita vystihuje strategii, která podniku umožní rychle a efektivně reagovat na změny. Firma trvale inovuje, přizpůsobuje veškeré činnosti vnějším požadavkům. Roste konkurenceschopnost.

Nutnost konstantní inovace

Citát jednoho z věhlasných ekonomů říká, že jedinou jistotou v dnešním podnikání je trvalá změna. Kdo porozumí potřebě přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu, bude z neustálých změn profitovat. Manažerská agilita není něčím, co by podnik zaváděl nad rámec běžného fungování. Jde o principy interního fungování a komunikace podniku se zaměstnanci a externím okolím.

Manažerská agilita se netýká jen modernizace zařízení a využívání nových technologií. Každý zaměstnanec musí mít možnost přijít s nápadem na zlepšení. A jakmile vedení podniku podnět získá, nesmí zůstat jen u teoretické diskuze a hledání důvodů, proč změna není možná.

Manažerská agilita a aktuální trendy

Zajímavým příkladem pružného fungování organizace je vyslyšení požadavků zaměstnanců na možnost práce z domu a volnou pracovní dobu. To pro společnost znamená například i to, že zaměstnanec musí mít přístup k interní databázi odkudkoliv. Smartphone se stává nezbytným pracovním nástrojem. Zde se jedná o technologickou agilitu.  

Největším bohatstvím podniku jsou jeho zaměstnanci a informace, kterými zaměstnanci disponují. Je třeba hledat cesty, jak od zaměstnanců jejich podněty získat. Motivovat je ke sdílení informací, odměňovat přínosné nápady. Otevřít komunikační kanály a pracovat kreativně. Podnik neustálou inovací upevňuje pozici na trhu a získává náskok před konkurencí. Uvnitř podniku se mění firemní kultura a způsob řízení.

Manažerská agilita, cesta k inovaci

Zahrnutí agility do všech podnikových procesů znamená, že podnik se vydává cestou trvalé inovace. Zaměstnanci podniku jsou výkonnější, rychlejší a zároveň se snižují provozní náklady. Markantnější rozdíl je možné zaznamenat ve chvíli, kdy půjdou ruku v ruce kulturní a zároveň technologické změny. Velké společnosti začnou ztrácet konkurenční výhodu, jelikož budou zatíženy objemem dat. Je třeba umožnit lidem využívat více vlastní kreativitu a organizacím bohatství z informací od vlastních pracovníků.

Rychlý test manažerské agility

Pokud chce společnost uspět na trhu, musí být vždy agilní. Manažerská agilita však stojí na principu aplikace strategie rychlého rozhodování a akce do všech dílčích činností podniku. A jak změřit agilitu v podniku?

Jestliže za vedoucím týmu přijde zaměstnanec a sdělí mu nápad na nový výrobek, obal, postup nebo jiné zlepšení, za jak dlouho nápad vedení společnosti zrealizuje? Bude to rychle nebo to zabere roky? Bude se nápadem vedení společnosti zabývat? Odpovědi na tyto otázky jsou odpovědí na stupeň manažerské agility. Je čas na změny.

Autor: Ing. Vítězslav Kotík, MBA

Předchozí článekPorovnat půjčky se vyplatí. Můžete ušetřit na úrocích
Další článekÚčetní systém není ERP. Ale najdou se i výjimky!
PR články, Linkbuilding (Zpětné odkazy) je SEO nástroj k zviditelnění vašeho webu. Linkbuilding (budování zpětných odkazů) SEO nástroj, pro publikaci PR článků. Zpětný odkaz PR článek Publikace PR článků PR články - publikujeme pouze na kvalitních webech. SEO nástroj, pro publikaci PR článků.