Pojem hedgeové fondy je v ekonomických zpravodajstvích i průvodcích po investování skloňován ve všech pádech. Ne všichni ale vědí, co přesně se pod tímto pojmem skrývá, k čemu vlastně slouží a zdali je mohou oni sami využít coby investiční nástroj. A pokud ano, s jakými výhodami a nevýhodami.

Co je tedy třeba o hedgeových fondech vědět a jak jim rozumět?

Co je hedgeový fond

Hedgeový fond (anglicky hedge fund) je poddruh fondu kolektivního investování, který stejně jako ostatní investiční fondy může investovat do kteréhokoliv primárního investičního nástroje jako jsou akcie, dluhopisy, opce, komodity a jiné cenné papíry. Jednotliví investoři si potom rozdělují zisk z investic podle toho, kolik prostředků do fondu vložili.

Podle druhu investování se rozlišují fondy akciové, komoditní, měnové či smíšené, které investiční nástroje kombinují. Název hedgeové fondy pochází z anglického hedge, tj. zajistit. Tomuto druhu fondů se proto někdy říká „zajištěné“ či „bezpečné“, to je ovšem trochu zavádějící a má to souvislost spíše s historií a vznikem hedgeových fondů. I hedgeové fondy totiž nesou poměrně velkou míru rizika, byť ze své podstaty se snaží riziko snižovat. Právě to je jedna z jejich největších výhod.

Další parametrem, podle kterého lze dělit hedgeové fondy, je jejich velikost. Zatímco na jedné straně se nacházejí profesionální fondy pro banky, pojišťovny, velké investiční skupiny apod., na druhé straně jsou malé soukromé fondy vznikající spíše na bázi osobních kontaktů. Někde mezi se potom nachází veřejné fondy pro běžné investory.

Výhody a nevýhody hedgeových fondů

Hlavní výhodou hedgeových fondů je nepochybně diverzifikace portfolia, která rozkládá investiční riziko. Nutno ovšem podotknout, že pouhý fakt, že jde o hedge fond, neříká o riziku prakticky nic a je vždy na jednotlivých investorech, aby si vybraný hedge fond pečlivě zanalyzovali.

Musí samozřejmě jít o fond dobře řízený a spravovaný. Právě osoba (či osoby) fond spravující jsou tím nejdůležitějším. Pro některé hedgeové fondy totiž není diverzifikace nástrojem ke snižování míry rizika, nýbrž k maximalizaci zisků i přes vysokou míru rizika.

Výhodou je i nižší míra regulace oproti fondům klasickým. Tato výhoda je ještě významnější ve chvíli, kdy má hedgeový fond sídlo v některé offshore destinaci.

Jistou nevýhodou hedgeových fondů je fakt, že investiční strategii určuje správce fondu, mnoho investorů proto raději volí investování „napřímo“. Stejně tak je charakterizují vyšší poplatky.

Hedgeové fondy se samozřejmě stejně jako všechny druhy investování pojí s rizikem ztráty, je proto třeba dobře rozmýšlet, zda některý hedge fond zařadit do svého portfolia. Pokud jeho principy odpovídají nátuře a osobnosti investora, může se jednat o užitečný doplněk jeho portfolia. Obecně je však lze doporučit spíše zkušenějším investorům s jasnou představou a hlubšími znalostmi investičního trhu. Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na stránkách Parkerhill.cz.