Vzdělání zaměstnanců už dávno není jen zajímavý benefit, který vám přinese kladné reference na trhu práce, ale také nutnost, pokud má vaše firma držet krok se současnými trendy. Obavy, že vyškolený zaměstnanec půjde „za lepším“ hoďte za hlavu, investice do vzdělání se vám dlouhodobě vyplatí.

Zlepšíte výkonnost a snížíte pravděpodobnost odchodu

Kurzy a školení, pokud jsou dobrovolné a zaměstnanci si je mohou sami zvolit, mohou být skvělou odměnou za dobře vykonanou práci. Nově nabyté vědomosti mohou využít i v pracovním životě a zlepšit jejich výkonnost. Pokud chcete, aby se zároveň stmelil kolektiv, spojte workshop nebo víkendový kurz s teambuildingem.

Navzdory všeobecnému mínění se investicí do kurzů a vzdělání zaměstnanců sníží pravděpodobnost jejich výpovědi. Většina zaměstnanců se totiž chce někam posouvat a pracovat na sobě a pracovní místa mají tendenci opouštět spíš v případě, že dlouhodobě stagnují. Pokud si tedy chcete ušetřit finance a starosti se sháněním nových pracovníků, nechte je se rozvíjet.

Nějakou formu školení a dalšího vzdělávání dnes již nabízí skoro každá firma, proto byste měli mít připravený důmyslný systém workshopů, spolupracovat s nejlepšími lidmi v oboru nebo nabízet možnost získání titulu. Zmiňte se o tom rovnou v inzerátu, zaujmete tak zájemce a budete mít větší naději, že mezi uchazeči najdete toho pravého zaměstnance pro váš projekt.

Povinné vzdělávání

Pozor, některá školení jsou přímo povinná a zaměstnanci je absolvovat musí. Jedná se o školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany a školení řidičů – referentů. Rozsah ani obsah těchto školení není zákonem daný, ale je především ve vašem zájmu, aby ho zaměstnanci absolvovali opravdu poctivě. Zároveň musí být na pracovišti vždy odpovídající množství zaměstnanců, kteří jsou schopní zorganizovat první pomoc. Kurz první pomoci je ovšem vhodné nabídnout všem zaměstnancům ve firmě.