Vzhledem ke stále se měnícím zákonům v oblasti financí se stává vedení účetnictví větší a větší zátěží pro jednotlivé soukromníky i společnosti, které zaměstnávají více pracovníků. Nezáleží na tom, zda živnostníci podnikají v potravinářském, strojním či kreativním oboru. Své znalosti a zkušenosti AZA účetnictví Praha využívá k tomu, aby ušetřila firmám i podnikatelům jejich čas a mnohdy i finance, které musejí být uhrazeny kvůli nedodržení zákonů či předpisů.

Využijte služeb účetnictví Praha a ušetřete si nervy i čas

Společnost AZA účetnictví je dlouholetým mistrem v oboru financí, v oboru se pohybuje déle než dvacet let a jednotliví účetní znají měnící se zákony a předpisy, dovedou pružně reagovat a zasáhnout do potřebných změn v účetnictví firmy v aktualizované podobě. Pomáhají podnikatelům s podvojným účetnictvím, sestavením uzávěrek, a to v českém i anglickém jazyce. Díky externí spolupráci s daňovými poradci a auditory se dovedou postarat i zřízení auditů v malých i velkých korporacích. Spoluprací s příslušnými úřady je účetnictví Praha pomocnou rukou manažerům a vedoucím ve firmách, čímž jim šetří drahocenný čas, potažmo i nervy.

Účetnictví Praha současně zajišťuje daňové poradenství, zpracování daňových přiznání, postará se o daňovou optimalizaci, jakož i o kompletní rekonstrukce stávajícího či vytvoření nového účetnictví. V kompetenci společnosti AZA účetnictví je rovněž vedení daňové evidence, mezd, personalistiky, DPH, vyúčtováním daní, včetně té silniční. Nepřetržitým vzděláváním zaměstnanců i externích spolupracovníků je společnost schopna pružně reagovat na legislativní změny, a o těch zároveň informovat své klienty prostřednictvím newsletteru. Pro zájemce jsou pořádány vzdělávací semináře. Přes kontaktní formulář se mohou zájemci o vedení účetnictví a podobně nezávazně zkontaktovat s odborníky.