Co to vlastně svěřenský fond je?

Jedná se o určitou formu majetku, který byl majitelem vyčleněn z jmění, aby byl spravován svěřenským správcem, a to samostatně a odděleně. Svěřenský fond přináší spoustu výhod a lze ho využít pro různé účely. Svěřenské fondy se tak např. staly dobrou možností pro rodiny, které si chtějí do budoucna zabezpečit majetek. 

Vzniká na podkladě notářského zápisu, tím pádem do jeho ceny musíme připočítat i finance spojené s notářským poplatkem. Celková cena je však individuální, jde o hodnotu, kterou nelze přesně spočítat. Velkou proměnou v tomto představuje samotná hodnota a povaha majetku fondu, jejichž výše je vždy odlišná. 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Svěřenský fond může založit jak právnická, tak i fyzická osoba. Tato osoba, která fond založí se stává zakladatelem svěřenského fondu. Svěřenské fondy můžeme rozlišit na:

  • zřízené k soukromému účelu
  • zřízené k veřejně prospěšnému účelu
  • inter vivos (mezi živými)
  • mortis causa (pro případ smrti)

Svěřenský fond pro případ smrti (mortis causa)

Využít možnosti zřídit svěřenský fond mortis cause lze například v případě, kdy podnikatel nemá komu předat řízení své obchodní společnosti. Jednoduše, společnost v danou chvíli nemá nástupce dle podnikatelových představ. 

Např. že jeho děti, kterým by rád společnost svěřil v budoucnu, zatím nemají potřebné vzdělání k provozování tohoto podniku. V tomto případě se může postupovat následovně: 

  • Obchodní společnost vložíme do svěřenského fondu, kde ji bude obstarávat pověřený správce. Výnosy pak budou předávány třeba právě dětem. 

Účel zřízení svěřenského fondu je prostý. Podnikatel má jistotu v tom, že s jeho majetkem bude i po jeho smrti nakládáno dle jeho představ a vize, se kterou tuto společnost založil. Ke vzniku svěřenského fondu pro případ smrti dojde již smrtí zůstavitele, tedy osoby, která svůj majetek oddělí a ten se tak stane na ní nezávislým. 

Tato varianta ale v praxi přináší problémy! Nejlepší a nejdoporučovanější možností je, si svěřenský fond založit za života a obejít se bez zbytečných potíží. 

Zřízení svěřenského fondu

Vzniká dnem, kdy svěřenský správce přijme pověření ke správě fondu. Majetek může být vyčleněn z vlastnictví zakladatele smlouvou nebo závětí. Pro fond je podkladem notářský zápis, který vzniká společně se statutem svěřenského fondu, což je listina, která definuje, jakým způsobem se má s daným fondem nakládat nebo třeba komu mají plynout z něj vzniklé zisky.

Tento statut upravuje veškeré náležitosti, které jsou třeba. Ve statutu musí být jméno svěřenského správce, který nakládá s majetkem podnikatele. Ve statutu dále najdeme účel založení fondu a různé informace týkající se majetku. Statut tedy musí obsahovat:

  • označení svěřenského fondu
  • označení majetku při jeho vzniku
  • označení účelu
  • údaje o jeho trvání

Důležitý přitom při úvahách o založení svěřenského fondu zůstává výběr té správné osoby jako správce, kvalitně sepsaný statut fondu a přesný výběr osob z fondu obmyšlených, tj. těch, kteří budou mít z fondu majetkový prospěch. Více informací o svěřenském fondu i zřízení najdete na www.parkerhill.cz.

Předchozí článekSlevové kupony na dárky pro vaše blízké
Další článekJak získat kvalitní domácí vajíčka?
PR články, Linkbuilding (Zpětné odkazy) je SEO nástroj k zviditelnění vašeho webu. Linkbuilding (budování zpětných odkazů) SEO nástroj, pro publikaci PR článků. Zpětný odkaz PR článek Publikace PR článků PR články - publikujeme pouze na kvalitních webech. SEO nástroj, pro publikaci PR článků.