Jsou situace, kdy se lze velmi snadno ocitnout ve finanční tísni. Mnohdy je půjčka jedinou adekvátní variantou pro vyřešení náhlé situace. Bezúročná půjčka je reálnou možností. Zásadní je vědět, kdy ji lze využít. A na co si dát pozor.

Specifikace půjčky bez úroku

Jednoduše řečeno se jedná o druh půjčky, u které se neplatí úroky. Nicméně nejedná se o půjčku zdarma, jak by se někdo mohl domnívat. Jde o to, že u bezúročné půjčky je poplatek stanoven jistou paušální částkou. Nedochází zde k výpočtu procenty. Pokud tento fakt trochu rozvedeme, jedná se o půjčku s eliminací úroků.

Půjčka bez úroků má své typické znaky, mezi které náleží okamžitý přístup k finanční hotovosti, jistý nulový úrok, zcela volitelná výše půjčky, kdy je však dána vždy konkrétní finanční institucí maximální reálná výše pro poskytnutí. Eliminace sankčních poplatků za předčasné splacení či výběr termínovaného vkladu.

Přednosti půjčky bez úroku

Bankovní i nebankovní půjčky disponují vyšší úrokovou sazbou. V tomto případě se jedná o půjčku, která je zcela bezúročná. Pozor ovšem na splácení. Je důležité striktní splacení půjčky dle předem stanoveného splátkového kalendáře, což je vše uvedeno ve smlouvě o půjčce. Prioritní u půjčky bez úroku je rychlost vyřízení. Některé společnosti garantují poskytnutí finančních prostředků ve velmi krátkém časovém intervalu, tj. reálné i během několika hodin.

Pro mnohé je prioritou volba půjčky bez úroku z důvodu, že na její získání dosahují mnohdy i osoby ze sociálně slabší skupiny, občané mající dluh u jiného věřitele apod. Podmínky pro získání tohoto typu půjčky jsou benevolentnější, neboť takřka nedochází k přísnému nahlížení do registru dlužníků. Absence náhledu do registru dlužníků je však nahrazena jinou zárukou, která je pro poskytovatele potřebná. Nejčastěji se jedná o potvrzení o aktuálním příjmu žadatele. Někdy lze poskytnout záruku ve formě movitého či nemovitého majetku.

Komfort při vyřízení neboli vyplnění online žádosti

Předností je pohodlné vyřízení bezúročné půjčky. Mnohdy stačí vyplnit online formulář na internetu. Poté zástupce dané finanční instituce vás již bude kontaktovat kvůli dořešení veškerých detailů, informací i dohody ohledně uzavření a podepsání smlouvy.

Půjčka bez úroku coby reálné řešení pro nižší finanční obnos

Moderní druh půjčky je produktem, který nabízí bankovní i nebankovní společnosti. Každý se tak může na základě vlastního uvážení rozhodnout, u které instituce podá žádost o získání půjčky bez úvěru.Někdy je dobré zvážit i možnost kreditní karty, která rovněž nabízí bezúročné období.  Dobré je se orientovat dle charakteristiky daného finančního produktu.

Bezúročná půjčka aneb jaké výhody má pro poskytovatele?

Otázka, která vyvstane na mysl asi většiny z nás. Je zapotřebí být opatrní a seznámit se s veškerými informacemi i sebemenšími detaily. Jak už bylo výše uvedeno, poskytovatelem půjčky je nejčastěji bankovní či nebankovní instituce. Finanční subjekt však i tak svým způsobem vydělá prostřednictvím produktu, neboť je tato půjčka určena pro nové klienty. V případě opakované půjčky se již jedná o standardní zúročenou půjčku. Nicméně první půjčka bez úroku zvyšuje potenciál, že se klient na danou finanční společnost v případě potřeby opět obrátí. Především pokud byl se službou spokojen.

Stejně tak v případě nedodržení podmínek ohledně splácení ze strany klienta se společnosti část nákladů vrátí, protože klient musí uhradit vysoké poplatky. Tím se může zároveň půjčka značně prodražit.

Finanční instituce poskytující půjčku a potenciální rozdíly v nabídce

Půjčku bez úroku lze získat od bankovní i nebankovní společnosti. Společnosti se od sebe liší v jednotlivých stanovených striktních podmínkách. Na trhu jsou společnosti, které nabízí možnost využití půjčky bez úroku až do výše zhruba deseti tisíc korun. Nicméně nejčastěji se jedná o výši okolo osmi tisíc korun českých.

Dalším lišícím se parametrem je doba splatnosti. Optimální doba je okolo dvou týdnů, některé společnosti umožňují lhůtu splacení v podobě třiceti dnů. Jedná se tak zcela o individuální záležitost, která se odvíjí od podmínek konkrétní finanční instituce.

Někteří poskytovatelé nepožadují doložení výše příjmu. Oproti tomu mají stanovenou nejnižší věkovou hranici pro možnost zažádat o půjčku. Jsou instituce, kde je podmínkou být osobou starší 21 let. Dokonce je věk zohledněn natolik, že čím starší osoba, tím vyšší částku může získat. Někteří poskytovatelé mají uvedenou i horní věkovou hranici pro žádost o půjčku. Využití finančních prostředků je možné na cokoliv, tj. na úhradu poplatků, inkasa, koupi či opravu spotřebiče.

Závěrem aneb dejte si pozor!

U bezúročné půjčky je zapotřebí být obezřetní a včas ji splácet. V případě nedodržení předem stanoveného splátkového kalendáře se vám půjčka může velmi nehorázně prodražit. Stejně tak v případě žádosti o prodloužení termínu pro splácení. Jedná se o vysoké poplatky. Tímto se pak půjčka stává velmi nevýhodnou. Pečlivě si hlídejte datum splatnosti půjčky.