Společnost Lanxess zaměřená na výrobu a vývoj speciálních chemikálií představila své prémiové veterinární dezinfekční prostředky Virkon S a Virkon LSP pro boj s africkým morem prasat (ASF). Zmiňované roztoky pomohou omezit výskyt ASF, který se rychle šíří po celé Evropě, Číně a jihovýchodní Asii a v současné době proti němu neexistuje žádná účinná vakcína.

Testování Virkon S a Virkon LSP proti moru ASF bylo provedeno v referenční laboratoři Evropské unie v Centru pro výzkum a zdraví zvířat (CISA) ve španělském Madridu. Výsledky testů jsou velmi pozitivní. Virkon LSP dokázal vir ASF neutralizovat při rychlosti ředění 1:400 do 10 minut. Virkon S nebezpečný patogen zahubil při ředění 1:200 během pouhých 5 minut. „Nové výsledky testů poskytují nezávisle ověřené údaje, které dokazují schopnost Virkonu S a Virkonu LSP účinně a rychle zahubit virus afrického moru prasat v reálných zemědělských podmínkách,“ podotýká Stephan Cho, vedoucí oddělení, které má ve firmě LANXESS na starosti dezinfekce, vakcíny a ochranu výrobků. Cho poukazuje na to, že jedině přísné kontroly vepřínů a dalších zemědělských zařízení a jejich následná dezinfekce uvedenými roztoky mohou zastavit šíření nemoci mezi zvířaty i mezi jednotlivými zemědělskými subjekty. „Můžeme tak předcházet této nebezpečné nemoci a kontrolovat ji,“ dodává Stephan Cho.

Společnost LANXESS se biologickou bezpečností zabývá více než 30 let. Díky tomu nabízí velkým i drobným zemědělcům a chovatelům vepřů odborné poradenství a zaměřuje se na klíčové prvky, které zamezují šíření moru. Patří mezi ně například podrobná kontrola a analýza povrchů, zařízení, vzduchu i systému dodávek pitné vody do zemědělských zařízení. Firma nabízí rady a řešení i v rámci výskytu moru u divokých volně žijících prasat. Další informace o nových dezinfekčních prostředcích firmy LANXESS naleznete na webové stránce www.virkon.com.