Správný management finančních toků, tedy cash flow, je to, co dělí úspěšné firmy a investory od těch neúspěšných. Bez ohledu na to, jak hodnotné máte nápady, jak skvělé máte produkty a zaměstnance nebo kolik prostředků máte nainvestováno do materiálu, zásob či technologického vybavení, dostupné prostředky jsou to, na čem záleží. S milionovými položkami ve výkazu majetku se můžete dostat i do insolvence, pokud nemáte dostatek provozního kapitálu.

Příliš mnoho volných prostředků také škodí

A aby to nebylo až tak jednoduché, do potíží se dostanete i v případě, že se vám na firemním nebo investorském účtu bezprizorně povalují desítky milionů. Také peníze totiž zbytečně leží ladem a neplní svůj účel – peníze mají generovat nové peníze. Při sledování cash flow a plánování příjmů a výdajů byste se tak měli snažit o to, abyste prostředků měli tak akorát. Proto je cash flow taková věda.

Za běžného stavu ekonomiky, který se projevuje mírným dlouhodobým růstem, je nejvýhodnější mít k dispozici o něco méně disponibilních prostředků a případné výkyvy v cash flow řešit vhodně zvoleným překlenovacím úvěrem, například kontokorentem pro firmy.

Platí to v případě, že vaše investice generují vyšší výnosy, než jaké jsou náklady na úvěr včetně všech prostředků. Pokud však přijde krize, je dobré hrát na jistotu, aby se váš byznys nepoložil. V krizových dobách pracujte raději jen s vlastními prostředky.

Cash flow v rodinných financích

Ač to tak nemusí vypadat, sledování finančních toků je užitečné i při správě rodinných financí. Můžete se tak vyhnout nepříjemnostem, jako jsou pozdní platby a penále. Protože domácnosti obvykle nemají jednoduché způsoby, jak rychle navýšit prostředky, které mají k dispozici, aniž by se taková transakce prodražila, je lepší výdaje plánovat. Využít můžete i řadu chytrých aplikací, například:

  • Speende
  • My Budget Book
  • eÚčty.cz