Není povolání jako povolání. Jedno evokuje „nohy v teple a rukám klid“, druhé představuje určitá bezpečnostní rizika, ve třetím se nasazuje vlastní krk za záchranu život druhých. Ačkoliv se nedá práce sekretářky, svářeče, lékaře, prodavačky, bankéře nebo hasiče srovnat z hlediska náročnosti, jedno je přesto spojuje. Tím je pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Oblíbená pojistka

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu. Ve svém důsledku chrání pracovníka i jeho šéfa. Pojistné plnění dává záruku, že bude vyplacena náhrada škody, kterou zaměstnanec svému nadřízenému způsobil. Přestože je viník zřejmý, nemusí škodu zaplatit ze své kapsy. Úhradu za něj provede pojišťovna. Z tohoto důvodu je pojistka odpovědnosti z výkonu povolání vyhledávaná a vítaná u obou smluvních stran.

I proti blbosti

Pojistka nabízí tři varianty ochrany: verzi Standard, Řidič a Řidič plus. Platí celosvětově a deleguje nízkou výši spoluúčasti. V případě, že chcete být chráněni nejen v práci, ale i ve svém soukromí, není od věci pořídit si pojištění odpovědnosti, neboli pojištění proti blbosti. Ne, zrak vás nešálí. Tato pojistka je tak skutečně lidově nazývána, neboť člověka chrání před vším možným, co vás jen napadne.

ERGO to zařídí

Zalomili jste v zámku klíče? Rozbili jste sousedovi okno? Vytopili jste byt pod vámi? Rozbili jste v obchodě lahve s drahým vínem? Poškodili jste vzácnou věc, která má pro jejího majitele nevyčíslitelnou hodnotu? Protáčí se vám panenky z představy, že byste měli rozbít prasátko a vše zaplatit ze svého? Nemusíte se hroutit. ERGO pojišťovna vám nabízí smlouvu, která má pojistné plnění bez spoluúčasti a kryje vám záda, ať se stane cokoliv.