Společnost DRFG Davida Rusňáka neustále stoupá vzhůru jako letadlo. Jedním z aktuálních záměrů společnosti je vybudování energetického fondu. Pro jeho založení je třeba dostatečně velké a kvalitní portfolio. Do začátku fond koupí 5 fotovoltaických elektráren s enterprise value kolem 1,9 miliardy korun. Tuhle divizi má na starosti Pavel Svoreň, který je v rámci investiční skupiny DRFG klíčovou osobou pro oblast energetiky. Licenční a fyzické dokončení teplárny ve Šternberku i vyhledání a realizace dalšího investičního záměru v oblasti energetiky proběhla úspěšně.

Provoz v Teplárně Šternberk

David Rusňák rozšiřuje pole působnosti i v oblasti energetiky. Teplárna Šternberk disponuje veškerou dokumentací, licencemi a oprávněními k provozu. Je plně schopna uspokojit poptávku po teple od kontraktorů. Společnost DRFG také drží v teplárně 100 % akcií. Do budoucna se bude stabilizovat výroba elektrické energie na maximálních možných parametrech a David Rusňák vede jednání s novými odběrateli tepla. Optimalizují se i náklady v oblasti nákupu paliva. Do budoucna se bude rozšiřovat oblast energetiky. Tedy oblast výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především větrné elektrárny. Dále jsou v hledáčku regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury slibující stabilní, predikovatelný výnos, dlouhou životnost s malou konkurencí v dané lokalitě.

Založení energetického fondu

Založení energetického fondu bylo pro Davida Rusňáka v rámci skupiny DRFG předmětem dlouhé diskuze. K dispozici je dostatečně velké a kvalitní portfolio a fond může nakupovat. Energetický Fond bude mít domicil v Lichtenštejnsku. Jde o fond kvalifikovaných investorů. Investice do solární energetiky je konzervativní a stabilní. Náklady jsou prakticky nulové a výnos je ovlivněn slunečním svitem. Při valuaci aktiv se počítá s podprůměrným osvitem, i když poslední léta ukazují jiný trend. Slunečního svitu bylo poslední dobou vždy dostatek. To by činilo investice ještě více zajímavou oproti původním papírovým předpokladům.


TIP redakce: větrné elektrárny