Založte si investiční fond a investuje do realitního trhu, aby mohl více prosperovat. Systém BIM – Building Information Modeling plnohodnotně funguje v 3D prostředí, kde všechny profese mohou současně zasahovat do jednoho modelu. I když jde o nemalou finanční investici, společnosti se jistě vyplatí. Do licencí na tento program, modernizace hardwaru a samozřejmě i řady školení, bylo investováno mnoho peněz, které se ale podle propočtů vrátí. Jsou již rozjety i dva pilotní projekty, kde bude software využit. Jeden bude pro externího zákazníka ve Znojmě, druhý projekt se týká portfolia Real Estate, kdy jde o rekonstrukci a dostavbu areálu ProStorage v Praze. Tento software je jako z brusu nové letadlo, které rychle poletí k novým cílům. Z působení tohoto fondu již víme, že majitel přesně ví, co dělá a fondu se bude dařit, stejně tak, jako se daří dluhopisům. O tom hovoří i mnohé diskuze a recenze.  

Nové akvizice společnosti 

Do portfolia byly získány 4 domy na Lannově ulici ve středu města Českých Budějovic s renomovanými nájemci na hlavní pěší zóně. Dají se zde vytvořit byty a kanceláře v horních patrech budov. Díky růstu e-shoppingu roste i potřeba logistiky a dopravy, a proto se investiční fond zaměřuje i tímto směrem. V současnosti se jedná i o odkoupení 3 velkých logistických areálů ve středních a západních Čechách. Dohromady je spravováno portfolio s celkovou hodnotou přes 2,2 miliardy korun s velkou částí akvizic za poslední rok. Letošní investice budou ve výši 2,5 miliardy korun.

Další spolupráce

Real Estate a jeho nemovitostní fond předloni prokázal nejlepší výsledky ze všech srovnatelných fondů na našem trhu s výnosem 5,04 %. Fond navázal spolupráce s etablovanou společností OKIN Facility a.s., která spravuje portfolio velkým hráčům na realitním trhu. Investiční skupina také zahájila spolupráci s investiční skupinou Natland a slibujem si od toho posílení kapitálu. Byla založena společná skupina Czech Private Capital. Real Estate bude i nadále investice řídit a pak objekty spravovat s cílem dostat je do nemovitostního fondu.