Dlouho očekáváná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu je zaměřena také na zpřísnění obchodu s dluhopisy. Nejedná se tedy přímo o zpřísnění, ale nastavení pravidel zejména pro prodej dluhopisů bez prospektů. Touto novelou jsou ošetřeny několikanásobné emise. Nemělo by tak docházet k obcházení zákona, kdy se množily případy, že nebyl dodržován maximální počet investorů.

Efektivní investice pomocí dluhopisů

Nechte své peníze vydělávat a podpořte menší české společnosti a jejich podnikatelské záměry. Díky dluhopisům se mohou společnosti rychleji a efektivněji rozvíjet, stávají se stabilnějšími a konkurenceschopnějšími. Úroky na spořících účtech jsou stále nezajímavé a nepokryjí vám ani inflaci. U dluhopisů máte vypsánoy už poměrně zajímavé úročení a pro investování je to bezpečnější forma než třeba akcie, byť rizika samozřejmě existují. Investoři do dluhopisů se stávají věřiteli společností a v případě úpadku jsou uspokojování před akcionáři.

Stabilita a historie

ČNB právě schválila první společnosti, které mohou svůj rozvoj financovat prostřednictvím dluhopisů. Mezi těmito společnostmi je i společnost EMTC – Czech a.s. Společnost EMTC je stabilní společnost s transparentní historií a hospodářskými výsledky. Pokud tedy zvažujete investovat právě do dluhopisů a podpořit tak konkrétní podnikatelské záměry, podívejte se, co Vám právě tato společnost může nabídnout.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro. 

Předchozí článekInvestice do podnikání
Další článekHypotéka na družstevní byt
PR články, Linkbuilding (Zpětné odkazy) je SEO nástroj k zviditelnění vašeho webu. Linkbuilding (budování zpětných odkazů) SEO nástroj, pro publikaci PR článků. Zpětný odkaz PR článek Publikace PR článků PR články - publikujeme pouze na kvalitních webech. SEO nástroj, pro publikaci PR článků.