Termínované vklady a dluhopisy jsou investiční nástroje, které sdílejí mnoho společných prvků. Pojďme se nyní podívat, který z těchto dvou nástrojů je pro vás výhodnější.

Termínované vklady

Termínovaný vklad vždy znamená, že vám banka vyplatí určitý úrok k jistině za dobu, po kterou necháte své peníze v bance ležet.

Banka samozřejmě tyto peníze ležet nenechá a bude je dále investovat, aby je zhodnotila nad slíbený úrok, čímž zajistí pro sebe zisk a zhodnotí vaše finanční prostředky.

Během úložní doby na peníze nemůžete sáhnout.

Budou vám zkrátka vyplaceny v termínu, ke kterému jste se zavázali.

Dluhopisy

Dluhopisy jsou termínovaným vkladům velice podobné.

Obvykle je emitují banky, státy či obchodní korporace.

V rámci emise dluhopisů se právně emitent zavazuje, že investorovi zaplatí úroky a jistinu v určitý termín.

Stejně jako u termínovaného vkladu vyplatí emitent investorovi za dobu úložky jistiny určitý úrok.

Úroky

Pokud jsou pro vás hlavním kritériem úroky, tedy jejich výše, ušetříme vám čas a rovnou napíšeme, že na tomto poli jasně vítězí dluhopisy.

U dluhopisů se v současné době pohybuje zhodnocení takřka vždy nad míru inflace.

Naproti tomu u termínovaných vkladů úrok přesahuje míru inflace jen výjimečně.

Vyplývá to z komfortnějšího postavení bank na finančním trhu, jelikož nejsou nucené pro svojí nízkou rizikovost vyplácet vysoké úroky.

Zdanění úroků

U termínovaných vkladů i dluhopisů se úrok daní srážkovou sazbou ve výši 15 %.

V tomto ohledu jde tedy o shodné zdanění.

Riziko

Co se týče rizika, jsou většinou rizikovější dluhopisy.

Je to z toho důvodu, že banky obvykle v dnešní době požívají vyšší míru důvěry investorů, takže nemají problém s likviditou.

Pokud však vezmeme v potaz státní dluhopisy, tak tyto všeobecně mají nejnižší míru rizika.

Rizikovost se jasně musí vždy odrazit ve výši úroků.

Pokud jsou emitenti z řad rizikovějších oborů podnikání, lze očekávat u těchto finančních instrumentů i vyšší zhodnocení. Toto platí i naopak – čím nižší je rizikovost, tím nižší je i úrok.

Předchozí článekKdo za vás zaplatí škodu?
Další článekWebhosting je klíčový pro prezentaci práce vaší firmy
PR články, Linkbuilding (Zpětné odkazy) je SEO nástroj k zviditelnění vašeho webu. Linkbuilding (budování zpětných odkazů) SEO nástroj, pro publikaci PR článků. Zpětný odkaz PR článek Publikace PR článků PR články - publikujeme pouze na kvalitních webech. SEO nástroj, pro publikaci PR článků.