Při zaslechnutí sousloví „svěřenecký fond“ se většině lidí vybaví kauza premiéra Babiše a jeho „bývalé“ společnosti Agrofert. Jen málokdo však tuší, co přesně institut vyjadřuje, jaké jsou jeho výhody a pro koho může být užitečný.

Svěřenecký fond představuje způsob, jak vyčlenit majetek z vlastnictví zakladatele společnosti. V rámci fondu pozbývá právní subjektivity a stává se anonymním. O fond se stará svěřenecký správce a zároveň může být určen tzv. beneficient, kterému z něj plyne příjem

Svěřenecký fond byl do české legislativy zaveden až v roce 2014, dříve k podobným účelům využívaly tzv. nesamostatné nadace, které měly podobný charakter. Rozdíl spočívá ve vlastnické struktuře – v případě nadace byl podmínkou převod vlastnických práv správci.

Z hlediska historie však svěřenecké fondy novinkou nejsou. Ve středověku je využívala šlechta za účelem ochrany majetku a nástupnictví. Tehdejší právní forma prvních svěřeneckých fondů se od jejich současné podoby v mnohém lišila, ale účel byl stejný.

Výhody aneb Proč svěřenecký fond založit?

Cílem svěřeneckého fondu mohou být veřejně prospěšné i soukromé účely.

Z hlediska soukromých účelů se fondy zakládají za účelem nezávislého spojení majetku s fyzickou nebo právnickou osobou. Mohou zabránit nechtěným rychlým změnám, jako je prodej rodinného majetku apod.

Další výhodou je anonymita vlastnictví. Beneficient ani vlastník nejsou vedeni ve veřejně dostupných databázích. Beneficient může s majetkem nakládat, aniž by ohrozil své soukromí.

K častým důvodům založení svěřeneckého fondu je také ochrana před nepřáteli, kteří hrozí jeho převzetím. Dále pak minimalizace rizika špatní mezigenerační výměny majetku.

Pokud máte pocit, že je zřízení svěřeneckého fondu výhodné i pro vás nebo jen chcete proniknout hlouběji do problematiky, obraťte se na konzultační komunitu Zenron – specialistu na zakládání a správu svěřeneckých fondů. Více na www.zenron.cz.